Dhuna seksuale

Çfarë nënkuptohet me dhunë seksuale?

Dhuna seksuale është çdo sjellje e padëshiruar ndërkufitare me një lidhje seksuale. Kjo perfshin:

 • Përdhunimi dhe sulmi seksual
 • presion delikat ose i hapur nga partneri për t’u përfshirë në akte seksuale të padëshiruara
 • Shfrytëzimi seksual në fëmijëri
 • Ngacmimi seksual në vendin e punës
 • Shfrytëzimi seksual në një marrëdhënie të varur (në fushën mjekësore, arsimore, psikologjike, etj.)
 • Ngacmimi seksual me email, tekst ose telefon
 • Sulmi seksual në publik
 • Sulmi seksual pas rënies së nokautit

Aktet seksuale mund të detyrohen në mënyra të ndryshme. Dhuna fizike nuk duhet të përdoret gjithmonë. Ndonjëherë mjafton kërcënimi i dhunës ose sanksioneve. Gjatë tentativave për përdhunim, të prekurit shpesh janë në gjendje shoku, kanë frikë dhe nuk mund të mbrohen.

Pasojat e dhunës seksuale

Përvoja e dhunës seksuale është drastike dhe shpesh traumatike. Do të thotë një sulm ndaj personalitetit dhe dinjitetit të personit në fjalë dhe mund të çojë në kufizime në fusha të ndryshme të jetës. Shpesh gjërat nuk duken më si më parë.
Pasojat e mundshme psikologjike mund të përfshijnë:

 • Gjendje ankthi dhe paniku
 • Ndjenjat e neverisë, turpit dhe fajit
 • Frika
 • çrregullime të gjumit
 • Probleme të përqendrimit
 • Dëshpërim dhe pafuqi
 • Ndryshimet e humorit dhe depresioni
 • ankesat psikosomatike

Shpesh mund të duhet një kohë e gjatë derisa simptomat ekzistuese të zhduken dhe të prekurit të arrijnë të bëhen sërish më të qëndrueshëm dhe të integrojnë përvojën e dhunës.

Informacione për ngacmimin seksual

Informacion në lidhje me dhunën seksuale në internet

Çfarë nënkuptohet me traumë?
Trauma mund të ndodhë kur një person pushtohet në mënyrë të papritur nga një kërcënim i jashtëm që klasifikohet subjektivisht si kërcënues për jetën dhe/ose konsiderohet aq i keq saqë dhimbja mendore dhe fizike nuk mund të durohet.

Traumatizimi i informacionit

Një përdhunim ose sulm seksual është gjithmonë një ngjarje e jashtëzakonshme dhe traumatike. Pasojat për viktimat janë të rënda. Viktimat shpesh e kanë të vështirë të shkojnë në polici. Nuk ka nevojë të bëhet kallëzim menjëherë pas krimit. Vendimi për paraqitjen e kallëzimit i takon vetëm viktimës.

Informacion rreth sulmit seksual dhe përdhunimit

Gjithnjë e më shumë po bëhen të ditura rastet kur droga, të ashtuquajturat pika nokaut, përdoren enkas për ta dobësuar dikë dhe për ta përdhunuar në këtë gjendje.