aksidentet e trafikut

Një aksident trafiku mund të ketë pasoja të rënda shëndetësore, sociale, profesionale ose financiare. Zakonisht bëhet fjalë për të sqaruar çështjet komplekse të sigurimit dhe për të pohuar ndonjë pretendim me kompanitë e sigurimit.

Mund të lindin edhe pyetje që kanë të bëjnë me procedimin penal. Duhet të bëni kallëzim penal apo jo, cilat janë pasojat, cilat janë të drejtat?

Victim Support në Basel mund t’ju këshillojë dhe t’ju mbështesë për të gjitha këto çështje. Ne gjithashtu mbështesim të afërmit nëse një person është lënduar për vdekje në një aksident trafiku.  Informacion mbi aksidentet rrugore.

E njëjta gjë vlen edhe për vepra të tjera të lidhura me përgjegjësinë, si aksidentet në punë që nuk ishin faji juaj, gabimet e trajtimit mjekësor, etj.

Informacion mbi aksidentet rrugore