Fëmijët dhe të rinjtë

Së bashku me fëmijët dhe të rinjtë, këshilltarët kërkojnë një rrugëdalje nga situata e dhunshme dhe i mbështesin ata në përpunimin e asaj që kanë përjetuar.

Këshilla profesionale janë gjithashtu të disponueshme për të afërmit dhe miqtë, si dhe për profesionistët që dyshojnë për shfrytëzim seksual ose dhunë tjetër ndaj fëmijëve dhe të rinjve.

Qendra për Mbështetjen e Viktimave në Bazel është anëtare e rrjeteve të mbrojtjes së fëmijëve në Basel-Stadt dhe Basel-Landschaft.