gjurmë

Mbështetja e viktimave nga të dy Bazelët
Steingraben 5
CH-4051 Bazel

T +41 61 205 09 10
F +41 61 205 09 11

www.opferhilfe-beiderbasel.ch
info@opferhilfe-bb.ch

Ekzekutimi i faqes në internet :
Damian Trötschler
Dizajn uebi me kokë poshtë

Përgjegjës për përmbajtjen : Mbështetja e viktimave të të dy Bazelit

Mohim përgjegjësie
Kjo faqe kryesore përmban lidhje (referenca) për faqet e tjera të internetit. Të dy Mbështetja e Viktimave të Baselit nuk ka asnjë ndikim në përmbajtjen e tyre dhe nuk merr asnjë përgjegjësi.

E drejta e autorit 2022 Victim Support Both Basel. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

E drejta e autorit për të gjitha tekstet dhe imazhet i takon Victim Support Si Basel ashtu edhe fotografët. Ndalohet shprehimisht dërgimi i reklamave tregtare të pakërkuara me email në të gjithë domenin  @opferhilfe-bb.ch.