Dhuna në familje

Çfarë nënkuptohet me dhunë në familje?

Njerëzit e çdo klase shoqërore, çdo moshe dhe çdo besimi përjetojnë dhunë në familje, pra dhunë në marrëdhënie dhe familje. Në shumicën e rasteve dhuna në familje ushtrohet nga burrat ndaj grave, por edhe burrat bëhen viktima të dhunës në familje.

Dhuna zakonisht kryhet në mënyrë të përsëritur për periudha të gjata kohore dhe ka fytyra të ndryshme. Është evidente dhuna psikologjike, fizike, seksuale dhe ekonomike.
Aktet e dhunës ndërpriten shpesh nga fazat e pajtimit në të cilat partneri premton se do të ndryshojë dhe se gjithçka do të përmirësohet. Edhe pas ndarjes nga personi që ushtron dhunë, dhuna shpesh nuk përfundon dhe ngacmimet dhe kërcënimet vazhdojnë. Ndonjëherë rezultati është përndjekje masive.

Dhuna në familje përfshin gjithashtu dhunën që ushtrohet nga fëmijët e vegjël apo të rritur ndaj prindërve të tyre, si dhe dhunën që ushtrohet nga persona të tjerë në mjedisin familjar.

Informacion për fëmijët e prekur nga HG

Çfarë është një njoftim dëbimi?

Policia mund të dëbojë një person të dhunshëm nga banesa ose shtëpia dhe t’i ndalojë ata të kthehen për dymbëdhjetë ditë. Gjithashtu, personi i dëbuar nuk lejohet të ketë asnjë kontakt me personat e prekur nga dhuna gjatë kësaj kohe. Ndalimi i hyrjes vlen për banesën/shtëpinë dhe rrethinat e afërta.

Nëse bashkëjetesa është bërë e padurueshme, ka mundësi për ndarje dhe divorc.

Nëse dëshironi të ndaheni ose të divorcoheni nga partneri juaj dhe dhuna në familje luan një rol në marrëdhënien tuaj, mund të merrni ndihmë dhe mbështetje nga qendra jonë e këshillimit. Ne do t’ju informojmë në detaje për procesin dhe pasojat e një ndarjeje/divorci dhe do t’ju mbështesim në marrjen e hapave të nevojshëm ligjorë.