Gizlilik Politikası

Geçerlilik tarihi: 31/08/2023

Verein gemeinsame Opferhilfe beider Basel (bundan böyle “Opferhilfe beider Basel”, “kontrolör”, “biz” veya “bize”), opferhilfe-bb.ch ve bleibnichtallein.ch web sitemizi (bundan böyle “web sitesi”) ziyaret ettiğinizde veya hizmetlerimizin sağlanması ve ilgili sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi bağlamında toplanan kişisel verilerinizi İsviçre veri koruma yasası ve değiştirildiği şekliyle Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (bundan böyle “veri koruma mevzuatı”) uyarınca işler.

Kişisel verilerinizin korunması Opferhilfe beider Basel için çok önemlidir. Bu veri koruma beyanı ile, web sitemizin kullanımı veya hizmetlerimizin sağlanması bağlamında sizinle ilgili hangi kişisel verilerin toplandığı ve işlendiği, kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği, kimlere aktarılabileceği ve kişisel verilerinizin Opferhilfe beider Basel tarafından işlenmesiyle bağlantılı olarak haklarınızın neler olduğu konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel veriler, soyadı, adı, adresi, e-posta adresi, doğum tarihi veya telefon numarası gibi belirli veya tanımlanabilir bir kişiyle ilgili tüm bilgilerdir.

1. sorumlu kişiler

Veri koruma mevzuatı anlamında sorumlu, münferit durumlarda aksi belirtilmedikçe, Basel’de bulunan ve kâr amacı gütmeyen gemeinsame Opferhilfe beider Basel kuruluşudur. Herhangi bir veri koruma endişeniz varsa, bunları aşağıdaki iletişim adresinden ofisimize gönderebilirsiniz:

Basel’in her ikisi için de mağdur desteği

Steinengraben 5

4051 Basel

E-posta: info@opferhilfe-bb.ch

Tel. +41 61 205 09 10

2. veri işleme

Kişisel verileri dikkatli bir şekilde ve bu gizlilik politikasında açıklanan amaçlar doğrultusunda topluyor ve işliyoruz. Yürürlükteki yasalara uygun olarak, kişisel verilerinizi bu Gizlilik Politikasında açıklananlardan başka şekillerde de kullanabiliriz. Bu durumda, toplama sırasında size özel veri koruma beyanları veya bildirimleri sunacağız ve gerekirse onayınızı alacağız. Kimliğinizin tanınmaması için bilgileri anonimleştirilmiş veya takma adla toplamak için her türlü makul çabayı gösteriyoruz.

3. Kişisel verilerin toplanması ve veri işleme amaçları

3.1 Web sitesinin kullanımı yoluyla otomatik olarak aktarılan kişisel veriler

Opferhilfe beider Basel, web sitemizi ziyaret ettiğinizde tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği bilgileri “sunucu günlük dosyalarında” toplar ve saklar. Bu kişisel veriler otomatik olarak toplanır ve örneğin şunları içerir

 • Kullanılan IP adresi (muhtemelen anonimleştirilmiş, kısaltılmış biçimde), tarih ve saat damgası, kullanılan web tarayıcısı ve işletim sistemi, tarayıcı yazılımının dili ve sürümü, erişilen web siteleri, her durumda aktarılan kişisel veri miktarı.

Bu kişisel veriler diğer kişisel verilerle birleştirilmez ve kullanıcı tarafından iletilen diğer kişisel verilerden ayrı olarak saklanır. Bunlar en fazla 180 gün sonra tarafımızdan silinecektir.

Opferhilfe beider Basel, otomatik olarak toplanan kişisel verileri aşağıdaki amaçları yerine getirmek için kullanır:

 • web sitesinin görüntülenmesini, çalışmasını ve işlevselliğini sağlamak için;
 • sistemin istikrarını ve güvenliğini sağlamak;
 • hizmetlerimizi geliştirmek ve korumak için;

web sitesinin kullanıma sunulduğu ağ altyapısına saldırı olması durumunda istatistiksel amaçlar için.

3.2 Bize ilettiğiniz kişisel veriler

Opferhilfe beider Basel, kullanıcının gönüllü olarak doğrudan web sitesindeki çevrimiçi bir form aracılığıyla, iletişim e-posta adresimiz aracılığıyla, web sitesine bağlı diğer uygulamalar aracılığıyla, telefonla veya başka herhangi bir şekilde bize ilettiği kişisel verileri toplar ve işler. Bu bilgiler örneğin aşağıdaki kişisel verileri içerir:

 • Soyadı, adı, posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, cinsiyet.

Bu kişisel verilerin sağlanması açıkça gönüllülük esasına dayanmaktadır. Ancak bu kişisel veriler olmadan, kullanıcı tarafından talep edilen hizmetleri sağlayamayacağız.

Opferhilfe beider Basel, kullanıcının bize ilettiği kişisel verileri aşağıdaki amaçları yerine getirmek için kullanır:

 • Böylece size abone olduğunuz bir bülteni gönderebilir, sorularınızı yanıtlayabilir, bağışlarınızı işleme koyabilir veya sipariş formu aracılığıyla bilgi materyali siparişinizi yerine getirebiliriz;
 • fon toplamak için (bağış toplama);
 • tarafımızdan sunulan diğer hizmetleri ve bilgileri sağlamak, sürdürmek, korumak ve optimize etmek için;
 • sizinle iletişim kurmak ve bizden ihtiyaç duyduğunuz mümkün olan en iyi ve kişiselleştirilmiş bilgileri size sağlamak (örneğin ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında)
 • size yeni hizmetler ve bilgiler sunmak ve profilinize dayalı olarak ilginizi çekebilecek özelleştirilmiş hizmetler ve bilgiler önermek
 • yasal veya diğer düzenleyici gerekliliklere ve iç düzenlemelere uymak için
 • fiili veya potansiyel yasal taleplerin, soruşturmaların veya benzer işlemlerin oluşturulması, uygulanması ve/veya savunulması için
 • diğer meşru amaçlar için, bu işleme koşullardan açıkça anlaşılıyorsa veya toplama sırasında belirtilmişse

3.3 Bağışlar

Web sitemiz üzerinden kolayca ve güvenli bir şekilde online bağış yapabilir veya ödeme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Banka veya kredi kartı kullanabilirsiniz. Merkezi Zürih’te bulunan RaiseNow’un sertifikalı e-ödeme platformu, hayır kurumları ve yardım kuruluşları için özel olarak geliştirilmiştir. RaiseNow, finansal otoritelerin ve BT güvenlik standartlarının tüm yönergelerini yerine getirir ve PCI-DSS sertifikalıdır (Ödeme Kartı Endüstrisi Veri Güvenliği Standardı). Tüm işlemler SSL aracılığıyla güvenli bir şekilde iletilir. Bağışla bağlantılı olarak sağladığınız verileri, yani miktarı, bağışınızın amacını ve adresinizi bağış veritabanımızda saklıyoruz.

Tüm çevrimiçi sağlayıcılar gibi, teklifimizi optimize etmek için kullanıcı verilerini topluyoruz. Bu bilgiler tarafımızdan kişiselleştirilmiş olarak toplanmamakta ve saklanmamaktadır. Bu nedenle hangi kullanıcının hangi verilere eriştiğini izleyemiyoruz. Özellikle, web sitemizi ziyaretinizin bir sonucu olarak herhangi bir isim, posta adresi, telefon numarası veya e-posta adresi toplamıyoruz ve kişisel ilgi alanlarınız veya bağış davranışınız hakkında herhangi bir bilgi toplamıyoruz.

4. veri işleme için yasal dayanak

Kişisel verilerin işlenmesi aşağıdaki yasal dayanaklara dayanmaktadır:

 • Onayınız, yalnızca herhangi bir zamanda geri çekilebiliyorsa (örneğin, bültenimize ve diğer pazarlama iletişimlerimize kaydolduğunuzda);
 • sizinle bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya sizinle bir sözleşme imzalanması amacıyla;
 • yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için (örneğin vergi nedenleriyle veya yasal soruşturmalar veya davalar amacıyla);
 • meşru menfaatlerimizi korumak için (örneğin, hizmetlerimizin, sistemlerimizin, varlıklarımızın korunması ve güvenliği; yasal, düzenleyici ve sözleşmeden doğan yükümlülüklere uyum; yasal taleplerin ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması; ticari faaliyetlerin sürdürülmesi ve verimli bir şekilde organize edilmesi; hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile hizmetlerimizin satışı ve pazarlanması).

İşlemenin rızanıza veya meşru menfaatlerimize dayanması halinde, doğrudan bizimle iletişime geçerek rızanızı istediğiniz zaman geri çekebilir veya bu işleme itiraz edebilirsiniz. Bununla birlikte, rızanızın geri çekilmesinin, geri çekilmeden önce rızaya dayalı işlemenin yasallığını etkilemediğini lütfen unutmayın.

5. kişisel verilerin alıcıları

Opferhilfe beider Basel, kişisel verilerinizin toplanma amaçlarını yerine getirmek için yalnızca yetkili personelimizin ve gerekli bilgiye sahip yardımcı kişilerimizin kişisel verilerinize erişmesini sağlamak için gerekli önlemleri alır.

Kişisel verilerinizi, amaçlanan veri işleme için gerekli olduğu ölçüde, yukarıda açıklanan işleme amaçları ve yasal dayanaklarına uygun olarak aşağıdaki olası alıcı kategorilerine ifşa edebiliriz:

 • Opferhilfe beider Basel adına ve talimatları doğrultusunda kişisel verileri işleyen hizmet sağlayıcılar (BT, barındırma ve destek alanları gibi sözleşmeli işleyiciler olarak adlandırılır);
 • Posta adresinizi güncellemek için, örneğin evinizi taşıdığınızda, adres verileriniz Post AG’ye gönderilebilir. Bu, posta iadelerini önlememize yardımcı olur ve gereksiz posta masraflarını azaltır. Swiss Post ile yapılan bu işbirliğinde veri koruma gerekliliklerine tam olarak uyulmaktadır. Daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz
  https://www.post.ch/de/kundencenter
  ;
 • Diğer iş ortakları ve yardımcı kişiler (örn. avukatlar);
 • Yetkililer, resmi kurumlar, mahkemeler veya diğer devlet kurumları;
 • sosyal medya;
 • potansiyel veya fiili yasal işlemlerde diğer taraflar;
 • bu gizlilik politikasında belirtilen diğer alıcılar.

Ortaklarımızı ve işleyicilerimizi dikkatli bir şekilde seçer ve yalnızca yasal gerekliliklere uygun teknik ve organizasyonel önlemlere sahip olduklarına dair yeterli güvenceye sahipsek kullanırız. İşleyicilerimiz kişisel verileri yalnızca bizim belgelenmiş talimatlarımız doğrultusunda işleyebilir. Bunların hepsi gizlilik gerekliliklerine tabidir ve yasalar aksini gerektirmedikçe kişisel verilerinizi yalnızca kişisel verilerinizin toplanma amacını yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde kullanabilirler.

6. Kişisel verilerin İsviçre dışındaki ülkelere aktarılması

Hakkınızda topladığımız kişisel veriler genellikle İsviçre’de saklanır. Buna ek olarak, kişisel verilerinizi dünyanın dört bir yanındaki veri konumlarına, örneğin üçüncü taraf sağlayıcılarımızın veya ortaklarımızın bulunduğu yerlere aktarabilir, depolayabilir ve işleyebiliriz. Bu nedenle, bu Gizlilik Politikasında açıklanan veri işleme için gerekli olması halinde, kişisel verilerinizi veri koruma mevzuatına uygun olarak İsviçre ve Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) dışına da aktarabiliriz.

Verilerin yeterli koruma düzeyini garanti etmeyen ülkelere aktarılması durumunda, sözleşmeye dayalı garantiler (örneğin İsviçre’ye uyarlanmış AB standart maddeleri temelinde), bağlayıcı kurumsal kurallar temelinde, verilerin açık rızanıza uygun olarak aktarılması, sizinle bir sözleşmenin imzalanması veya yerine getirilmesi için veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya yürütülmesi ile bağlantılı olarak uygun güvenceler sağlayarak yeterli veri korumasını sağlıyoruz. Uygun güvenlik önlemlerimiz hakkında daha fazla bilgi, aşağıdaki bölümde belirtilen adresten bizimle iletişime geçerek edinilebilir 1 temas noktası belirtilmiştir.

7. Kişisel verilerin saklanma süresi

Kişisel verilerinizi iş ilişkisi süresince ve sonrasında yasal saklama ve belgeleme yükümlülüklerine uygun olarak işler ve saklarız. Kişisel verilerin, şirketimize karşı hak talebinde bulunulabileceği süre boyunca (yani özellikle yasal zaman aşımı süresi boyunca) ve yasal olarak bunu yapmak zorunda olduğumuz veya meşru ticari çıkarlar bunu gerektirdiği sürece (örneğin, kanıt ve dokümantasyon amaçları için) saklanması mümkündür. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar için artık gerekli olmadığında, devre dışı bırakılacak ve artık kullanılmayacaktır. Prensip olarak, operasyonel veriler (örn. sistem protokolleri, günlükler) için on iki ay veya daha kısa saklama süreleri geçerlidir.

8. haklariniz

Sizin için geçerli olan veri koruma yasası kapsamında ve burada öngörüldüğü ölçüde (örneğin GDPR durumunda) bilgi edinme, düzeltme, silme, veri işlemeyi kısıtlama ve veri işlememize itiraz etme ve belirli kişisel verilerin başka bir kuruluşa aktarılması amacıyla ifşa edilmesi (veri taşınabilirliği olarak adlandırılır) hakkına sahipsiniz. Bununla birlikte, örneğin belirli verileri saklamak veya işlemek zorunda olmamız ya da hak talebinde bulunmak için bu verilere ihtiyaç duymamız halinde, yasaların öngördüğü kısıtlamaları ileri sürme hakkımızı saklı tuttuğumuzu lütfen unutmayın. Herhangi bir masrafla karşılaşmanız durumunda sizi önceden bilgilendireceğiz.

Opferhilfe beider Basel’e yazılı talepte bulunmanız halinde, hakkınızda sakladığımız veriler hakkında sizi bilgilendirebiliriz. Lütfen bize adınızı, soyadınızı, e-posta adresinizi ve resmi bir kimlik belgesinin (kimlik, pasaport) bir kopyasını gönderin. Bu, yetkisiz kişilerin verilerinize erişmesini önlemek için gereklidir.

Ayrıca taleplerinizi mahkemede ileri sürme veya yetkili veri koruma makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz. İsviçre’de yetkili veri koruma makamı Federal Veri Koruma ve Bilgi Komiseridir (
https://www.edoeb.admin.ch
).

9. çerezlerin kullanımı

9.1 Kullandığımız çerez kategorileri

Web sitelerimizi ziyaretinizin bir parçası olarak çerezler kullanıyoruz. Çerezler, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda kalıcı veya geçici olarak depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezlerin amacı özellikle istatistiksel değerlendirme ve sürekli iyileştirmeler için bu web sitesinin kullanımını analiz etmektir. Çerezleri istediğiniz zaman tarayıcı ayarlarınızdan tamamen veya kısmen devre dışı bırakabilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa, bu web sitesinin tüm işlevlerini artık kullanamayabilirsiniz.

İşlevlerine ve amaçlarına bağlı olarak, kullandığımız çerezler şu kategorilere ayrılabilir: işlevsel çerezler, performans çerezleri ve reklam çerezleri.

 • İşlevsel çerezler: Bu çerezler, bir web sitesinin sunumu, işlevselliği ve performansı için ve özellikle web sitesini ziyaret edenlerin deneyimini ve keyfini geliştirmek için çeşitli amaçlara hizmet eder. Bir web sitesinin önceden sağlanan bilgileri (örn. kullanıcı adı, konum veya dil seçimi) kaydetmesini ve ziyaretçilere gelişmiş, daha kişiselleştirilmiş işlevler sunmasını sağlarlar. İşlevsel çerezler, örneğin giriş bilgileriniz gibi şeyleri hatırlamak için kullanılır.

Bu çerezler bizim tarafımızdan veya bizim adımıza üçüncü bir tarafça yerleştirilebilir. Çerezler ve kullanımları hakkında daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz
http://www.allaboutcookies.org/
.

Veri işlemenin yasal dayanağı (veri koruma mevzuatının gerektirdiği ölçüde) sizin rızanız veya meşru menfaatimizdir. Meşru menfaatimiz, web sitemizin optimum işlevselliğini, optimize edilmiş bir kullanıcı deneyimini ve hizmetlerimizin sürekli gelişimini sağlamaktır.

Tarayıcı ayarlarınızı, bilgisayarınızda hiçbir çerez saklanmayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Çerezleri tamamen devre dışı bırakırsanız, web sitemizin tüm işlevlerini kullanamayabilirsiniz.

Web sitemizi kullanmaya devam ederek ve/veya bu gizlilik politikasını kabul ederek, çerezlerin tarafımızdan ayarlanmasına ve böylece kişisel kullanım verilerinin tarayıcı oturumunun bitiminden sonra bile toplanmasına, saklanmasına ve kullanılmasına izin vermiş olursunuz. Üçüncü taraf çerezlerini reddetmek için tarayıcı ayarını etkinleştirerek bu izni istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

9.2 Diğer üçüncü taraf sağlayıcılar

Web sitelerimizde ve mobil uygulamalarımızda diğer sağlayıcıların tekliflerini kullanıyoruz. Videolar YouTube platformu üzerinden yerleştirilmiştir. İçerik Facebook, Instagram, Twitter veya Google+ üzerinden paylaşılabilir veya önerilebilir. Böyle bir üçüncü taraf sağlayıcının bir öğesine tıklarsanız (örneğin Facebook’tan “Beğen” eklentisi), bu üçüncü taraf sağlayıcının sunucularına otomatik olarak bir bağlantı kurulabilir. Web sitesini ziyaretinizle ilgili veriler üçüncü taraf sağlayıcıya iletilebilir ve orada kullanıcı hesabınıza atanabilir. Bu platformlar tarafından verilerin toplanması ve kullanılmasına ilişkin bilgiler, veri koruma bildirimlerinde bulunabilir. Ayrıca ayarlar aracılığıyla kişisel verilerinizin kullanımını kısıtlama seçeneğine de sahipsiniz.

10. güvenli veri iletimi

Web sitemiz aracılığıyla bize sağladığınız tüm veriler, bir bülten sipariş ederken veya iletişim taleplerinde bulunurken, güvenli bir bağlantı aracılığıyla şifrelenmiş biçimde bize iletilir. Kullanılan güvenlik prosedürü (SSL-Secure Sockets Layer) teknolojinin olağan durumuna karşılık gelmektedir.

11 Bağlantılar için sorumluluk

Web sitemizde ayrıca tavsiye etmeye değer olduğunu düşündüğümüz harici tekliflere de bağlantılar yerleştiriyoruz. Bunu yalnızca, bağlantının oluşturulduğu sırada bağlantılı sayfalarda yanıltıcı veya yasa dışı içerik tespit edilemediği takdirde yapıyoruz. Ancak, bu sayfaların gelecekteki tasarımı üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Bu nedenle, bağlantı oluşturulduktan sonra değiştirilen önerilen sayfalar için herhangi bir sorumluluk kabul edemeyiz. Yasadışı, yanlış veya eksik içerikten ve özellikle bu tür bilgilerin kullanımından kaynaklanan zararlardan yalnızca ilgili sayfanın sağlayıcısı sorumludur.

12. Bülten

Haber bültenimize abone olursanız, kayıt formunda açıklandığı gibi verilerinizi yalnızca haber bültenimizin iletilmesi için kullanırız. Haber bültenimize abone olmak için tek yapmanız gereken e-posta adresinizi girmek. Kayıt, çift katılım prosedürü olarak adlandırılan bir şekilde gerçekleşir. Kayıt olduktan sonra kaydınızı onaylamanızı isteyen bir e-posta alacaksınız. Bu onay, kimsenin başkalarının e-posta adresleriyle giriş yapmaması için gereklidir. Bülten aboneliğine kayıtlar ve değişiklikler kaydedilir ve bu nedenle izlenebilir.

Kayıt sırasında kendiniz hakkında daha fazla bilgi verirseniz, adreslerin güncelliğini ve kalitesini ve dolayısıyla sizinle iletişimimizi optimize etmek için bunu kendi adres veritabanımızla karşılaştıracağız. Haber bülteni verileriniz kesinlikle gizli tutulacak ve üçüncü taraflara aktarılmayacak veya satılmayacaktır. İnternet ve haber bülteni hizmet sağlayıcılarımızla yakın işbirliği içinde, verilerinizin yetkisiz erişim, kayıp, kötüye kullanım veya tahrifata karşı en iyi şekilde korunmasını da sağlıyoruz.

Haber bülteni CleverReach, CRASH Building, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Almanya tarafından gönderilir, bundan böyle “gönderen hizmet sağlayıcı” olarak anılacaktır. Nakliye hizmeti sağlayıcısının veri koruma hükümlerini şu adresten görüntüleyebilirsiniz
Burada
görmek için.

Ayrıca, kendi bilgilerine göre, posta hizmeti sağlayıcısı bu verileri takma ad biçiminde, yani bir kullanıcıya tahsis etmeden, kendi hizmetlerini optimize etmek veya iyileştirmek için, örneğin bültenin postalanmasını ve sunumunu teknik olarak optimize etmek veya alıcıların hangi ülkelerden geldiğini belirlemek için istatistiksel amaçlar için kullanabilir. Ancak, posta hizmeti sağlayıcısı, bülten alıcılarımızın verilerini onlara yazmak için kullanmaz veya üçüncü taraflara aktarmaz.

Haber bültenleri “web-beacon” olarak adlandırılan bir“, yani haber bülteni açıldığında posta hizmeti sağlayıcısının sunucusundan alınan piksel boyutunda bir dosya. Bu alımın bir parçası olarak, tarayıcı ve sisteminiz hakkındaki bilgilerin yanı sıra IP adresiniz ve alım zamanı gibi teknik bilgiler başlangıçta toplanır. Bu bilgiler, teknik verilere veya hedef gruplara ve bunların erişim konumlarına (IP adresi yardımıyla belirlenebilir) veya erişim sürelerine dayalı okuma davranışlarına dayalı olarak hizmetlerin teknik olarak iyileştirilmesi için kullanılır. İstatistiksel araştırmalar, haber bültenlerinin açılıp açılmadığını, ne zaman açıldığını ve hangi bağlantıların tıklandığını belirlemeyi de içerir. Teknik nedenlerden dolayı, bu bilgiler bireysel bülten alıcılarına atanabilir. Ancak, bireysel kullanıcıları izlemek ne bizim ne de nakliye hizmeti sağlayıcısının çabasıdır. Analizler, kullanıcılarımızın okuma alışkanlıklarını tanımamıza ve içeriğimizi onlara göre uyarlamamıza veya kullanıcılarımızın ilgi alanlarına göre farklı içerikler göndermemize çok daha fazla hizmet ediyor.

13. bu gi̇zli̇li̇k poli̇ti̇kasinda yapilan deği̇şi̇kli̇kler

Bu gizlilik politikasını önceden haber vermeksizin istediğimiz zaman değiştirebiliriz. Web sitemizde yayınlanan güncel versiyon geçerlidir. Gizlilik politikası sizinle yapılan bir anlaşmanın parçasıysa, güncelleme durumunda e-posta veya diğer uygun yollarla sizi değişiklikten haberdar edeceğiz.