Basel Mağdur Destek Merkezi

Şiddet mağdurları için danışma merkezi mi?

Mağdurlara Yardım Yasasına (OHG) göre, şiddet mağdurları resmi bir mağdur danışma merkezinden ücretsiz danışmanlık ve destek alma hakkına sahiptir. Basel-Stadt ve Basel-Landschaft kantonları adına, suçun bir sonucu olarak ortaya çıkan sosyal, yasal, psikolojik, sigorta ile ilgili, tıbbi ve mali konularda size danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Size yetkin, ücretsiz ve gizli danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Şu konularda tavsiyelerde uzmanız

 • Trafik kazaları ve sorumluluk davaları
 • Kamusal alanlarda işlenen suçlar
 • Şiddet vakalarında kadınlar
 • Şiddete maruz kalan çocuklar ve gençler
 • Şiddet vakalarında erkek çocuklar ve erkekler
 • Şiddet vakalarında LGBTQI* bireyler.

Basel Mağdur Destek Derneği (VGOBB) Yönetim Kurulu

Denise-Blanche Gilli, Başkan;

René Broder, Başkan Yardımcısı;

Corina Schweighauser;

Fred Surer;

Elisa Marti.

Mağdurlara Yardım Yasası 1 Ocak 1993 tarihinden bu yana yürürlüktedir. Gözden geçirilmiş Mağdurlara Yardım Yasası 1 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Cezai suçların mağdurları

 • Danışma ve bilgi alma hakkı
 • Ceza davalarında özel haklar
 • Mali yardıma hak kazanma
Suç teşkil eden bir eylem sonucunda yaralandınız mı? Bu durumda mağdur danışma merkezinden ücretsiz danışmanlık ve destek alma hakkınız vardır.

Suç Mağdurlarına Yardım Hakkında Federal Yasa

Siz veya yakın bir akrabanız bir suç sonucu yaralandınız mı?

Bir suçun sonucu olarak doğrudan fiziksel, psikolojik veya cinsel zarara uğrayan herkes mağdur desteği alma hakkına sahiptir.

Bu durum özellikle aşağıdakiler için geçerlidir

 • Saldırı, cinayet
 • Soygun
 • Aile içi şiddet
 • Tecavüz, cinsel saldırı ve cinsel istismar
 • Özgürlükten yoksun bırakma, rehin alma
 • Yaralanma veya ölümle sonuçlanan trafik kazaları

Talep, cezai kovuşturmanın yürütülüp yürütülmediğine veya failin kimliğinin tespit edilip edilmediğine veya kaçak olup olmadığına bakılmaksızın mevcuttur.

Yakın akrabalar da danışmanlık ve destek alma ve belirli koşullar altında mali yardım alma hakkına sahiptir.